EK odobrila Nacionalnu strategiju aproksimacije za Poglavlje 27 Crne Gore

2457d7ca0e809f56ea7d7d72bb4a2896

Evropska komisija dala je pozitivno mišljenje na Nacionalnu strategiju aproksimacije za Poglavlje 27 za Crnu Goru.

Procenjuje se da će u oblast zaštite životne sredine biti uloženo oko 1,5 milijardi evra, od čega čak 840 miliona evra u sektoru voda, oko 368 miliona evra u sektor upravljanja otpadom i oko 130 miliona evra za emisije u vazduh.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore ranije je ocenjeno da će, s obzirom na to da ulaganja iznoei polovinu bruto domaćeg proizvoda, biti potrebna dodatna konsolidacija državnog, a naročito budžeta lokalnih samouprava.

izvor: vijesti.me

Sandra Jovićević