Efikasnija i jeftinija solarna ćelija

Svet | Solarna

Efikasnija i jeftinija solarna ćelija

Najnovije otkriće u proizvodnji solarnih ćelija, koje predstavlja proizvod partnerstva između proizvođača „Tetrasan“ (TetraSun) iz Kalifornije i NREL-a (Nacionalne laboratorije za obnovljive izvore energije) iz Kolorada, značajno će skrenuti pažnju na proizvodnju solarne energije.

Jednostavna arhitektura i inovativni dizajn solarnih ćelija učiniće razvoj proizvodnje solarne energije jos većim.

Proizvođači silicijumskih PV ćelija dodaju uglavnom mrežu tankih srebrnih linija na prednjoj strani ćelije. Za razliku od toga „Tetrasan“ ubacuje 50 mikrona širokih bakarnih elektroda na način da sprečavaju širenje metala koje može da smanji efikasnost rada ploča. Ovim potezom procentualno se nije smanjila količina transformacije fotona u električnu energiju, a prednost je i prisupačnija cena.