EEA objavila izveštaj „Turizam i životna sredina“

Vesti | Turizam | Srbija

 

Foto: Evropska Agencija za životnu sredinu EEA

Foto: Evropska Agencija za životnu sredinu EEA

Evropska Agencija za životnu sredinu je objavila izveštaj pod nazivom „Turizam i životna sredina“ koji je rezultat zajedničkog rada EEA, ETC/ULS (European Topic Centre on Urban Land and Soil Systems) i EIONET/NRC TOUERM (EIONET ekspertske grupe za turizam i životnu sredinu). Izveštaj predstavlja doprinos istraživanju uticaja ovog sektora na životnu sredinu, kao i praćenju trendova održivosti.

S obzirom da je Evropa najznačajnija turistička destinacija na svetskom nivou, turizam je važan sektor za evropske ekonomije, kao i značajna pokretačka snaga pritisaka i uticaja na životnu sredinu.

Međutim, zbog složene i višedimenzionalne prirode sektora, za sada je prilično teško definisati i meriti gde je u Evropi cilj održivosti turizma progresivno postignut.

U izveštaju su, na osnovu učešća Agencije za zaštitu životne sredine u radu EIONET/NRC TOUERM, uključeni i raspoloživi podaci za Republiku Srbiju.

Izveštaj možete preuzeti ovde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Milisav Pajević