EBRD podržava ulaganje u obnovljive izvore energije u Srbiji

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se sa izvršnom direktorkom Evropske banke za obnovu i razvoj zaduženom za Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan, Šarlot Rue.

Saradnja Ministarstva rudarstva i energetike sa EBRD ocenjena je kao veoma uspešna.

Na sastanku je konstatovano da će EBRD nastaviti da podržava ministarstvo u naporima da reformiše srpsko energetsko tržište, kao i da promoviše razvoj investicionih uslova, za generisanje obnovljivih izvora energije. Na sastanku je obostrano konstatovano da  Srbija u poslednje dve godine ima lidersko mesto u regionu kada su obnovljivi izvori energije u pitanju.

Za EBRD je značajno da Srbiji pruži podršku, kako bi se energetski sektor unapredio i modernizovao. Pored obnovljivih izvora, iz hidropotencijala, a pre svega projekata iz energije vetra, gde je Srbija postigla zavidne rezultate, tu su i projekti rehabilitacije, unapređenja prenosnih sistema i implementacije pametne mreže koji se razvijaju sa preduzećima EPS i EMS.

Na sastanku je takođe naglašeno da, nakon obavljenih konsultacija sa predstavnicima Evropske komisije i nemačke KfW banke, Srbija ima mogućnost podrške u vidu donacije iz fonda IPA 2021 za projekte adaptacije javnih zgrada i unapređenja energetske efikasnosti.

Sastanku su prisustvovali Žužana Hargitai, šef kancelarije EBRD za Zapadni Balkan, sa saradnicima, državni sekretari u ministarstvu rudarstva i energetike Mirjana Filipović i Stevica Deđanski i pomoćnik ministra Miloš Banjac.

Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike