„E reciklaža“ podnela zahtev za skladištenje električnog i elektronskog otpada u Novom Sadu

Srbija | Upravljanje otpadom

elektronski-otpad vesti.kombib.rs

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine 18. avgusta 2015. godine objavio je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje elektronskog i električnog otpada operatera „E reciklaža“ iz Novog Sada.

Kako je saopšteno, operater „E reciklaža“ podneo je 6. avgusta 2015. godine Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje elektronskog i električnog otpada na lokaciji u Novom Sadu, a svi zainteresovani mogu dostaviti sugestije i primedbe do 17. septembra 2015. godine.

Uvid u podnetu dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: kombib.rs