E.ON prodao hidroenergetski kompleks u Italiji

E.On npl.co.uk

Nemački snabdevač energijom kompanija E.ON odlučila je da proda svoj hidroenergetski kompleks u Terni u Italiji kompaniji „ERG Power Generation“ iz Đenove.

Hidroenergetski kompleks Terna prostire se kroz tri regije, Umbriu, Lacio i Marke kroz koje prikuplja energiju sa reka Nere, Vilino i Tibra kao i njihovih pritoka. Kompleks čini 16 hidroelektrana ukupne snage 527MW koje ukupno generišu 1,4TWh električne energije na godišnjem nivou. U sklopu kompleksa je crpna stanica, 7 brana, 3 rezervoara, 22 preliva kao i 155 kilometara kanala i tunela.

Očekuje se da transakcija bude realizovana do kraja 2015.godine. Realizacijom ove transakcije E.ON zatvara krug prodaje svojih postrojenja u Italiji koju je započeo u januaru 2015. godine prodajom proizvodnih kapaciteta uglja i gasa češkoj kompaniji EPH. Dok je u februaru iste godine prodao 7 solarnih elektrana instalisane snage 49MW izgrađene u periodu od 2010. do 2013. godine.

Energetski portal

foto: npl.co.uk