Dve kompanije ispunjavaju uslove za izgradnju deponije „Keleš“

Srbija | Upravljanje otpadom

deponija pressonline.rs

Regionalna razvojna agencija „Jug“ saopštila je da se na javni poziv za izgradnju deponije „Keleš“ u kvalifikacionoj fazi prijavilo četiri kompanije: „Helektor“ i „Mesogeos“ iz Grčke, „Štrabag“ iz Austrije i konzorcijum koji čine kompanija „Urbaser“ iz Španije i „Visokogradnja inžinjering“ iz Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju Regionalne razvojne agencije „Jug“, uslove su ispunile kompanija „Helektor“ i konzorcijum koga čine kompanije „Urbaser“ i „Visokogradnja inžinjering“, dok preostala dva ponuđača nisu dostavila odgovarajuće reference kojima dokazuju da su u prethodnih 5 godina ostvarile promet u upravljanju postrojenjima za deponovanje i/ili tretman otpada najmanje 6 miliona evra, kumulativno 30 miliona evra.

Podsetimo, Regionalna razvojna agencija „Jug“ raspisala je 29. decembra 2015. godine javni poziv za davanje koncesije sa pretkvalifikacijom za deponiju „Keleš“.Predmet koncesije je izgradnja i upravljanje Regionalnim centrom za upravljanje otpadom „Keleš“ i pet transfer stanica. Obaveza koncesionara će biti izgradnja i upravljanje pomenutim centrom, tretman, odlaganje i transport otpada.

Inače, Regionalna razvojna agencija „Jug“ raspisala je 28. maja 2015. godine javni poziv za koncesionara koji će izgraditi i upravljati Regionalnim centrom za upravljanje otpadom u opštini Doljevac „Keleš“. Bilo je predviđeno da kompanija koja bude pobedila na tenderu izgradi regionalni centar za upravljanje otpadom i pet transfer stanica u opštinama Ražanj, Aleksinac, Sokobanja, Gadžin Han i Svrljig. Tendersku dokumentaciju otkupile su četiri kompanije, a pristigla je samo jedna ponuda vrednosti 23 miliona evra konzorcijuma koji predvodi španska kompanija „Urbaser“. Međutim, postojala je neusaglašenost između bankarske garancije i ugovora o konzorcijumu, tako da je ponuda odbijena.

Kompanije koje su ispunile uslove prve faze tendera mogu dostaviti obavezujuće ponude za izgradnju Regionalne deponije „Keleš“ do 23. marta 2016. godine do 14 časova.

Sandra Jovićević

foto: pressonline.rs