DUBAI AWARD: Ako marite za životnu sredinu, prijavite se na takmičenje i osvojite 30.000 dolara

Svet | Održivi razvoj

Dubai i UN-Habitat raspisali su konkurs za Međunarodnu nagradu Dubaija za najbolje prakse u poboljšanju životne sredine.

Poznato je da Dubai već 21. godinu predstavlja pozitivan primer održive zajednice.

Kako navode organizatori, nagrada dolazi u kritičnom trenutku, ubrzo nakon potpisivanja nove Urbane agende, u oktobru 2016. godine, pa je ovo prilika da se pokažu najefikasnije sprovedene intervencije za poboljšanje života u urbanim zajednicama širom sveta.

U skladu sa Ciljem 11 održivog razvoja, koji su formlisale UN, a koji podrazumeva održivost, bezbednost, otpornost i inkluzivnost gradova i drugih naselja, ova nagrada prepoznaje značajan doprinos zajednica koje:

  • imaju dokazan i opipljiv uticaj na poboljšanje kvaliteta života ljudi;
  • su rezultat delotvornih partnerstava između javnog, privatnog i građanskog sektora društva;
  • su socijalno, kulturno, ekonomski i ekološki održive.

Pored toga, nagrada odražava politiku i posvećenost vlade Dubaija i Ujedinjenih Arapskih Emirata ka održivom razvoju naselja i zaštiti životne sredine. Kroz blisku saradnju sa UN-Habitat organizacijom, nagrada takođe oslikava značaj jakih i koherentnih partnerstava u sprovođenju novih Ciljeva UN, i daje doprinos socijalnoj, ekonomskoj i ekološkoj održivosti naselja u svim delovima sveta.

Nagrada je otvorena za sve sektore: nacionalne i regionale vlade; lokalne vlasti i njihove sektore; nevladine organizacije; multilateralne agencije; istraživačke i akademske institucije; javne i privatne fondacije; medije i fizička lica.

Definisano je  5 kategorija u okviru kojih se nagrada dodeljuje: najbolja praksa; najbolji transfer prakse; najbolje istraživanje; privatni sektor; i nagrada za lični doprinos.

Detaljnije informacije o nagradi dostupne su na sledećim sajtovima: unhabitat.orgdubaiaward.dm.gov.ae.

U sledećoj tabeli prikazani su broj nagrada, kao i vrednosti nagrada po kategorijama: