Država sufinansira izgradnju regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan juče je potpisao ugovore sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava o sufinasiranju realizacije projekata uspostavljanja regionalnih sistema upravljanja otpadom.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Na osnovu javnog konkursa koji je raspisalo Ministarstvo, sredstvima Zelenog fonda Republike Srbije, u ukupnom iznosu od 99.960.000 dinara biće sufinansirani projekti regionalnih centara u Somboru, Novom Sadu, Novoj Varoši i Pirotu.

Ministar Goran Trivan je nakon potpisivanja ugovora rekao da je jedan od najvažnijih prioriteta u zaštiti životne sredine u Srbiji rešavanje pitanja otpada, kako otpadnih voda, tako i komunalnog, čvrstog otpada.

Ukazao je da je strateški cilj da se uredi upravljanje komunalnim otpadom kroz uspostavljanje regionalnih centara, što podrazumeva izgradnju celokupne infrastrukture – transfer stanica za sakupljanje i separaciju reciklabilnog otpada, reciklažnih dvorišta, postrojenja za iskorišćenje otpada za dobijanja energije.

„Srbiju u procesu uspostavljanja dvadesetak regionalnih centara za preradu i upravljanje čvrstim komunalnim otpadom čeka investicija od dve milijarde evra. Srbija te pare nema i zato je važno da sve opštine što hitnije urade projektno-tehničku dokumentaciju kako bi se pokrenuli projekti i obezbedili investitori.

Srbija je ovaj proces započela velikom investicijom u Beogradu, uspostavljanjem javno-privatnog partnerstva za deponiju „Vinča“ i to je put kojim mogu ići i drugi regionalni centri kako bismo obezbedili konkurentnost u ovoj oblasti u regionu“, kazao je Trivan i dodao da bez pomoći Vlade Republike Srbije i Ministarstva neće biti značajnijeg napretka u ovoj oblasti.

Naveo je da je u cilju pripreme investicionog ciklusa i bolje pripremljenosti regiona za neophodne infrastrukturne projekte, prošle godine za sanaciju i zatvaranje nesanitarnih deponija izdvojeno 100 miliona dinara, a ove godine, konkursom koji je u toku, za sanaciju i remedijaciju smetlišta opredeljeno je 230 miliona dinara.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar Trivan je pozvao sve opštine da ozbiljno i odgovorno u najkraćem roku pristupe poslu izrade projektno-tehničke dokumentacije koja je preduslov svih investicija u čemu će imati na raspolaganju sve kapacitete Ministarstva zaštite životne sredine, stručnu, tehničku i finansijsku podršku.

Predstavnici opština i gradova koji su nosioci aktivnosti na organizaciji regionalnih sistema za upravljanje komunalnim otpadom ukazali su na značaj finansijske ali i stručne podrške koju imaju u Ministarstvu zaštite životne sredine.

Na osnovu sprovedenog konkursa Ministarstva, predviđeno je sufinansiranje Grada Sombora za uspostavljanje regionalnog centra za upravljanje otpadom koji je planiran za opštine Zapadnobačkog okruga – Sombor, Apatin, Kula, Odžaci, ali i opštinu Bač iz Južnobačkog okruga.

Za opštinu Nova Varoš, opredeljena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom „Banjicaˮ, za opštine opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica.

Gradu Pirotu sredstva su namenjena za izradu idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju kompostane u okviru regionalnog centra upravljanja otpadom, koji obuhvata opštine Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka.

Sufinansiranje za Grad Novi Sad, podržava uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom za većinu lokalnih samouprava iz Južnobačkog upravnog okruga, koje imaju potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom (Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Vrbas, Žabalj, Novi Sad, Srbobran i Temerin).

Milisav Pajević