Drugi sastanak članova parlamenata zemalja potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Napredak Srbije u obnovljivim izvorima energije

Srbija

EnergetskaZajednicaKancelarija potpresednika Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Vladimira Marinkovića, koji je zajedno sa delegacijom Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, učestvovao na godišnjem sastanku Evropske zajednice u Beču, saopštila je danas da Srbija ostvaruje dobar napredak u procesu usklađivanja sa regulativom Evropske unije u oblasti energetike posebno u sektorima električne energije i obnovljivih izvora energije.

U fokusu sastanka bio je neposredni rok za implementaciju Trećeg paketa energetskih propisa Evropske unije u nacionalna zakonodavstva zemalja članica Energetske zajednice. Direktor Sekretarijata Energetske zajednice, gospodin Janez Kopač rekao je tom prilikom da će Sekretarijat Energetske zajednice predstaviti Odboru, na jesen, Godišnji izveštaj o napretku Srbije na implementaciji za 2013–2014. godinu.

Zaključak sastanka je da postoji potreba obrazovanja Parlamentarne skupštine Energetske zajednice u toku sledeće godine sa ciljem da se poveća transparentnost i efektivnost unapređenja procedura.

U delegaciji Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, bili su predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković i član Odbora Radmilo Kostić.

D.V.