Drugi regionalni trening o ekosistemskim uslugama i valorizaciji u Jugoistočnoj Evropi

U periodu od 6. do 10. februara 2017. godine, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije kao zemlje domaćina, GIZ – Otvoreni regionalni fondovi za Jugoistočnu Evropu – program posvećen biodiverzitetu (GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Biodiversity – ORF BD) i IUCN Regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (IUCN ECARO) organizovali su drugi regionalni trening o ekosistemskim uslugama i valorizaciji za region Jugoistočne Evrope.

U obuci pod nazivom „Principi procene ekosistemskih usluga za odgovorne politike: elementi, metode, instrumenti i preporuke” (Principles of Ecosystem Services Assessment for Policy Impacts: Elements, Methods, Tools and Hints) pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva finansija, Agencija za životnu sredinu, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, učestvovali su i predstavnici nadležnih ministarstava za životnu sredinu regiona JIE, Zavoda za zaštitu prirode, kao i predstavnici akademskog, civilnog sektora i drugih međunarodnih organizacija.

Obuka je deo IUCN (IUCN) projekta „Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe”, finansiranog od strane MAVA fondacije (MAVA Foundation), i projekta ORF BD Ecosystem Services Assessment and Valuation (ESAV) for future course of action in South-East Europe (SEE) finansiranog od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) koji sprovodi GIZ (GIZ) Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit.

Trening je realizovan po metodologiji GIZ globalnog projekta tzv. „ValuES: Methods for integrating ecosystem services into policy, planning and practice”. Teorijska osnova i prezentacije eksperata, aktivna diskusija i zajednički rad učesnika po radnim grupama na konkretnim primerima iz prakse odgovorili su na mnoga pitanja, ali su i otvorili nova kako na lokalnom tako i regionalnom nivou sa kojima se svi susrećemo u svakodnavnom radu. Predstavljena rešenja pokazala su da je regionalnom kao i inter-sektorskom saradnjom moguće stvoriti ambijent za održivi i odgovorni razvoj koji je zasnovan na prirodnim resursima, odnosno podržava rešenja koja se sprovode poštujući kapacitete ekosistema tj. održivo korišćenje prirodnih resursa, uz minimalizaciju negativnih posledica na staništa i vrste.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević