Druga radionica za pripremu 6. Nacionalnog izveštaja Konvencije o biološkoj raznovrsnosti

Vesti | Srbija

Agencija za zaštitu životne sredine organizovala je Drugu radionicu za pripremu 6. Nacionalnog izveštaja Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Sastanku je prisustvovalo 30 učesnika iz sledećih institucija: Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Srbije, Institut za biologiju i ekologiju Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, PMF Univerziteta u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, JP NP „Kopaonik“, JP NP „Tara“, Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Habiprot, Agencija za zaštitu životne sredine.
Predstavljeno je 28 potencijalnih novih indikatora, za koje je potrebno uraditi pasoše i dostaviti komentare eksperata na svaki indikator.

Milisav Pajević