DRAGAN MARINKOVIĆ: Posvećenost gradskih vlasti očuvanju životne sredine u Kragujevcu

Kragujevac je jedan od gradova koji dosta ulaže u ekologiju, o čemu svedoče njihova ulaganja u izgradnju Reciklažnog centra, kao i nabavka opreme za sakupljanje otpada i realizacija ekoloških projekata. O planovima za ovu godinu u oblasti ekologije i zaštite životne sredine razgovarali smo sa Draganom Marinkovićem, šefom Službe za zaštitu životne sredine Kragujevca.

EP: Grad Kragujevac je budžetom za 2017. godinu predvideo 44.442.000,00 dinara za oblast zaštite životne sredine. Kako planirate da iskoristite ova sredstva?

Dragan Marinković: Budžetski fond grada Kragujevca postoji od 2010. godine, a ekološku taksu plaćaju fizička lica. Od ove godine uvedene su izmene, tako da će ekološku taksu plaćati i pravna lica pa očekujemo više sredstava nego prošle godine. Iz Budžetskog fonda izdvaja se novac za monitoring vazduha, površinskih voda, zemljišta, polena, buke, ozelenjavanje i čišćenje divljih deponija. Takođe, sredstvima iz ovog fonda subvencionišu se gradska komunalna preduzeća kao što su JKP „Zelenilo“ i JKP „Čistoća“.

EP: Da li planirate izdvajanje sredstava za postavljanje kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada?

Dragan Marinković: Kragujevac poseduje žičane kontejnere za odlaganje PET ambalaže, ali još uvek nema sredstava za nabavku posebnih kontejnera za papir, staklo, metal, plastiku… Građani su veoma zainteresovani za reciklažu, imamo dobar odziv, a i potrebu za većim brojem ovakvih kontejnera. Kada je reč o odvojenom sakupljanju otpada, postoji problem sa sakupljačima sekundarnih sirovina koji kradu robu jer ona poseduje tržišnu vrednost.

EP: U Kragujevcu je prošle godine počela izgradnja Reciklažnog centra. Kada se očekuje on počne s radom?

Dragan Marinković: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obezbedilo nam je sredstva u iznosu od 45.000.000 dinara za izradu projektne dokumentacije i izgradnju reciklažnog centra, a Budžetskim fondom grada Kragujevca ove godine predviđeno je ulaganje od 30.000.000 dinara. Objekat je izgrađen, potrebno je njegovo opremanje i izgradnja pristupnih puteva, nakon čega će biti pušten u rad. Očekujemo da počne sa radom na proleće ove godine.

KRAGUJEVAC: Pušten u rad Reciklažni centar (FOTO)

Foto: Grad Kragujevac

EP: Da li planirate još neke projekte u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u toku ove godine?

Dragan Marinković: Prošle godine smo izdvojili 2,6 miliona dinara za projekte udruženja koji se realizuju u oblasti zaštite životne sredine, a u narednom periodu očekujemo ponovno raspisivanje konkursa. Takođe, krajem prošle godine nabavljeni su i novi kontejneri preko Evropske banke za obnovu i razvoj, a u martu ove godine stići će i novi kamioni smećari koji nedostaju gradu. Inače, Kragujevac je jedan od retkih gradova u Srbiji koji poseduje i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Postrojenje se nalazi u Jovanovcu i u narednom periodu potrebno je uraditi njegovu optimizaciju. Osim toga, grad podržava i ekološke projekte, kao što je „Školski biološki centar“ sa čijom realizacijom bi trebalo da se krene od 1. marta 2017. godine.

Intervju vodila: Sandra Jovićević

Ovaj intervju prvobitno je objavljen u biltenu Energetskog portala „Energetska efikasnost„, prvog aprila 2017. godine.