Donosi se Program privremenih objekata za NP „Durmitor“

Vesti | Region

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore je  u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata u obavezi da donese Program privremenih objekata za NP „Durmitor“.

Foto: Nacionalni parkovi Crne Gore

U cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg Programa, a polazeći od potrebe da se obezbedi što veći stepen transparentnosti i omogući prethodno učešće zainteresovane javnosti, a posebno zainteresovanih korisnika prostora odnosno lokalnog stanovništva u opštinama Žabljak, Pljevlja, Mojkovac, Plužine i Šavnik, Ministarstvo je pripremilo odgovarajući Upitnik.

Upitnike je potrebno popuniti u periodu do 22. aprila i dostaviti na adresu javna.rasprava@mrt.gov.me.

Milisav Pajević