Donirana oprema za lakše upravljanje vegetacijom na Skadarskom jezeru

Vesti | Region

Predstavnici organizacije Globalno partnerstvo za vode Mediterana (GWP-Med) u okviru pilot projekta „Višenamensko upravljanje vegetacijom na Skadarskom jezeru kroz prikupljanje biomase i proizvodnju briketa“ uručili su vrednu donaciju Nacionalnom parku Skadarsko jezero.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Direktor JPNPCG Elvir Klica se zahvalio na donaciji i istakao da Nacionalni parkovi Crne Gore u saradnji sa Partnerom GWP-Med počinju drugu fazu projekta „Višenamensko upravljanje vegetacijom na Skadarskom jezeru kroz prikupljanje biomase i proizvodnju briketa.

Donacija traktora, sa prikolicom i funkcionalnim priključkom olakšaće i omogućiti rad na terenu kad je u pitanju saniranje površina sa invazivnim vrstama koje predstavljaju globalnu pretnju za biodiverzitet, pa, tako i u ovom zaštićenom području.“

Procenjeno je da Evropu naseljava više od 10.000 stranih vrsta biljaka i životinja, a ekolozi i ekonomisti odavno ukazuju na ovaj problem koji je sve više izražen i zbog globalnih klimatskih promena.

„Problem širenja invazivnih vrsta prepoznat je i kod nas, u Crnoj Gori. Izrađen je Nacrt Zakona o stranim i invazivnim vrstama. Svrha donošenja ovog zakona je sprečavanje unošenja i širenja, kao i upravljanje stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka i životinja. Nacionalni parkovi Crne Gore prepoznali su problem štetnog uticaja invazivnih vrsta. Petogodišnj plan upravljanja Skadarskom jezerom definiše set aktivnosti u cilju prikupljanja podataka o distribuciji i stepenu invazivnosti introdukovanih biljnih vrsta na prostoru ovog nacionalnog parka”, kazao je Klica.

„Oprema koju dobijamo kroz partnerstvo u projektu nesumnjivo biće od velikog značaja u ublažavanju štetnih efekata invazivnih vrta na području NP Skadarsko jezero. Tokom prve faze završen je Izveštaj o proceni izvora biomase koja će se koristiti, kao i Studija izvodljivosti i ovaj dio projekta završen je tokom 2017. godine. U drugoj fazi projekta planirano je da se izgradi objekat na Vranjini sa opremom koja će služiti za proizvodnju briketa, a brikete ćemo ustupiti školama koje gravitiraju NP Skadarsko jezero, zaključio je Klica.

Milisav Pajević