Doneto rešenje za sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje reciklažnog kompleksa

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje reciklažnog kompleksa za skladištenje i tretman opasnog otpada u Kragujevcu.

Kako je navedeno, u okviru ovog projekta je planirana promena namene postojećeg postrojenja za tretman otpadnih voda nekadašnje fabrike za preradu kože „Partizan“ u postrojenje za tretman industrijskih otpadnih voda; izgradnja postrojenja za skladištenje i tretman ambalažnog otpada koji u sebi sadrži opasne materije metodom mehaničkog čišćenja suvim ledom, kao i izgradnja postrojenja za regeneraciju rastvarača.

Uvid u doneto Rešenje o određivanju obima i sadržaja predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na službenom sajtu resornog Ministarstva u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi Srbije na Rešenje potrebi i o određivanju obima i sadržaja, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević