Doneto rešenje o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za prečišćavanje vode u Zaječaru

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta rekonstrukcije i izgradnje objekata postrojenja za prečišćavanje vode ,,Kraljevica“ u Zaječaru.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu protiv odluke nadležnog organa, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević