Doneto rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada na teritoriji opštine Kraljevo.

Kako je saopšteno, reč je o istrošenim otpadnim olovnim akumulatorima i drugim vrstama akumulatora i baterija, hemikalijama (kiseline, baze, organski rastvarači, tečnosti za pranje), muljevima različitog porekla koji u sebi sadrže opasne materije, opremi koja u sebi sadrži PCB, istrošenim filterima (uključujući kolače – pogače, potrošene adsorbente itd.), potrošenom aktivnom uglju, muljevima nastalim tretmanom otpadnih voda koje u sebi sadrže opasne materije i drugim vrstama opasnog otpada.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ali i na internet sajtu resornog ministarstva.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević