Donete odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Vesti | Region

 

Foto: Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Foto: Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 18. sednici je na predlog direktora, a na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata zaštite voda i reciklaže otpada za 2017. godinu – JK RFZViRO 2017/2, doneo odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Pravo na korišćenje sredstava Fonda na osnovu provedenog Javnog konkursa ostvario je aplikant TABAKplast d.o.o. Tomislavgrad za projekat: „Otpad je sirovina na pogrešnom mjestu”

Takođe, na istoj sednici je Upravni odbor doneo odluke u vezi sa aplikantima Drins, Lareko i REC koje se odnose na prihvatanje prigovora nakon stručne ocene i dodelu sredstava po JP 2017-1 i JP 2017-2.

Milisav Pajević