Doneta odluka o zaštiti prirodnog dobra „Pančevačke ade“

Skupština grada Pančeva, na sednici održanoj 5. maja je na osnovu studije o zaštiti koju je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode donela odluku o zaštiti prirodnog dobra „Pančevačke ade“.

Foto: pixabay

Ade Forkontumac, Štefanac i Čakljanac su smeštene unutar vodotoka reke Dunav i to na mestu gde se u njega uliva reka Tamiš.

Ove tri ade čine zaštićeno stanište treće kategorije i predstavlja funkcionalnu celinu vodenih, vlažnih i šumskih staništa.

Prema rečima Marka Šćibana iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije novoproglašeno zaštićeno stanište biće od velike važnosti za očuvanje populacija zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, posebno onih koja naseljavaju vodena staništa.

„Ovo područje predstavlja jedno od najvažnijih močvarnih staništa za ptice u Srbiji. Tokom seobe i zimskih meseci na Dunavu i močvarama unutar ovih ada okuplja se između pet i 10 hiljada pataka, 10–40 hiljada galebova, a među njima je i niz vrlo retkih i ugroženih vrsta. Pored pomenutih, ovde se gnezdi i nekoliko parova orlova belorepana, crnih roda, a tu je i kolonija čaplji i vranaca“, dodao je Šćiban.

Upravljanje Zaštićenim staništem „Pančevačke ade“ povereno je Javnom preduzeću „Vojvodinašume“, odnosno Šumskom gazdinstvu „Banat“ iz Pančeva.

Izvor: RTV

Milisav Pajević