Doneta odluka o ostvarivanju prava krajnjeg kupca na pristup podacima o sopstvenoj potrošnji električne energije i prirodnog gasa

Srbija

aers

U sredu 27. jula 2016. godine Savet Agencije za energetiku doneo je Odluku o postupku ostvarivanja prava krajnjeg kupca na pristup podacima o sopstvenoj potrošnji električne energije i prirodnog gasa.

Odlukom su propisani postupak, vrsta podataka o potrošnji koje operator sistema pruža na zahtev krajnjeg kupca i obrazac na kome se podaci prikazuju krajnjem kupcu. Podaci se mogu dostaviti i snabdevaču koji kupca ne snabdeva ako je u zahtevu i snabdevač označen za primaoca ovih podataka. Krajnji kupci mogu da zahtevaju podatke o potrošnji jednoobrazno prikazane na propisanom obrascu za period od poslednja 24 meseca, a mogu ih koristiti za pronalaženje snabdevača na tržištu.

Ova odluka će biti primenjena najkasnije od 31. januara 2017. godine kada će i kupci prirodnog gasa moći da ostvare isto pravo.

Odluku možete pogledati na sledećem linku.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević