Doneta odluka o izradi prostornog plana za gasovod od Aleksandrovca do Tutina

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Srbije donela je odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene distributivnog gasovoda Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin sa elementima detaljne regulacije. Okvirna granica Prostornog plana nalazi se na delovima teritorije grada Novog Pazara i opština Aleksandrovac, Brus, Raška i Tutin.

Osnovni cilj izrade Prostornog plana je obezbeđenje uslova za izgradnju distributivnog gasovoda koji će obezbediti gasifikaciju Turističkog centra Kopaonik, kao i gasifikaciju grada Novog Pazara i opština Brus, Raška i Tutin.

Rok za izradu Nacrta prostornog plana je šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke. Tekst odluke, koja je doneta 14. septembra 2017. godine, možete pogledati u PDF fajlu.

Izvor: ekapija.com