Doneta Deklaracija o zaštiti životne sredine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je, na svojoj 30. sednici, Deklaraciju o zaštiti životne sredine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Foto: Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Polazeći od toga da se deklaracijom izražava opšti stav Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine o pojedinim pitanjima od značaja i interesa za pokrajinu, a imajući u vidu i obaveze autonomne pokrajine u sistemu zaštite životne sredine, stekli su se uslovi da Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ovom deklaracijom izrazi svoje stavove, osnovna opredeljenja i prioritetne aktivnosti pokrajinskih organa u oblasti zaštite životne sredine.

Deklaracija je bila neophodna kao krovni, strateški dokument u borbi za stvaranje zdravije životne sredine i za zdraviji život u Vojvodini, poručeno je na sednici.

Ona obuhvata čitav niz mera za unapređenje stanja u navedenoj oblasti, te je apelovano na sve zainteresovane strane da se upoznaju sa Deklaracijom i da se kroz različite mere, aktivno uključe i daju doprinos u očuvanju životne sredine.

U tom smislu, posebno se pozivaju organizacije civilnog društva da se uključe u donošenje odluka u vezi sa zaštitom životne sredine. Između ostalog, u Deklaraciji se navodi da će AP Vojvodina preduzeti mere da se u procesu obrazovanja mladih stiču znanja i da se podiže svest o značaju zaštite, unapređivanja životne sredine i održivog razvoja, kao i o promociji, značaju i razvoju cirkularne ekonomije.

Foto: Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Dalje, navedeno je da će biti preduzete odgovarajuće mere sa ciljem da ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina, do kraja 2024. godine, pripreme projektnu dokumentaciju na osnovu koje će, najkasnije do kraja 2029, sa postojećih sistema za zagrevanje objekata na mazut i ugalj, preći na energetski efikasnije sisteme.

U planu je i izgradnja tri prečistača otpadnih voda, koja će početi ove godine. Takođe, planirano je i da se u saradnji sa organima gradova: Novi Sad, Vršac, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica i Subotica, u narednih 10 godina, zajednički prioritetno podstiče unapređenje javnog gradskog prevoza nabavkom i korišćenjem ekološki prihvatljivih vozila na električnu energiju i gas.

Deklaracijom su obuhvaćene i aktivnosti na zaštiti prirodnih vrednosti i biološke raznovrsnosti,zatim na unapređenju sistema zaštićenih područja, povećanju pošumljenosti, te saradnja sa opštinama u realizaciji programa za otklanjanje štete nanete ekosistemima zbog bacanja proizvoda izrađenih od plastike, i drugo.

Deklaracijom se predviđa rok do 2020. godine za povlačenje plastičnih kesa iz prodaje na teritoriji Vojvodine.

Milisav Pajević