Donet Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2019. godinu

Vesti | Region

Foto: https://pixabay.com

Vlada Crne Gore je u skladu sa Zakonom o životnoj sredini, donela Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2019. godinu.

Ovaj dokument, koji će biti realizovan u skladu sa smernicama Evropske unije u ovoj oblasti, obuhvata sedam programa: kvalitet vazduha, program monitoringa alergenog polena u vazduhu, sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanje ekosistema priobalnog mora, stanje biodiverziteta, buka u životnoj sredini i radioaktivnost.

Milisav Pajević