Donet novi Pravilnik o uslovima za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca

Srbija

mre zelenasrbija.rsMinistarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije saopštilo je da je donelo Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije.

Pravilnikom su utvrđeni usklađeni iznosi ostvarenog mesečnog prihoda domaćinstva koji iznose nešto preko 13 hiljada dinara za domaćinstvo sa jednim članom, do 19795 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana, do 25990 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova i do 32684 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije usklađuje se na 6 meseci, odnosno dva puta godišnje.

Sandra Jovićević

foto: mre.gov.rs