Donet nov pravilnik o utvrđivanju slobodnog kapaciteta za solarne elektrane

Srbija | Solarna

mre zelenasrbija.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije donelo je novi Pravilnik o utvrđivanju slobodnog kapaciteta za solarne elektrane koji će početi da važi od 14. marta 2015. godine.

Pravilnik je donet zbog toga što je utvrđeno da je prestala važnost privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije za dva pravna subjekta. Uredbom o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije navedeno je da ako prestane da važi status privremenog povlašćenog proizvođača, slobodni kapacitet uvećava se za instaliranu snagu elektrana za koje je prestao da važi ovaj status.

Slobodni kapacitet iznosi 50,5kW za solarne elektrane na objektu pojedinačne snage do 30kW.

Sandra Jovićević

foto: zelenasrbija.rs

izvor: mre.gov.rs