Dogovoreno unapređenje saradnje između zaštićenih područja Crne Gore i Turske

Vesti | Region

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Elvir Klica sa saradnikom Jasminom Spahićem sastao se prošlog utorka sa rukovodstvom Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Crnoj Gori, u Podgorici.

Sastanak predstavlja nastavak saradnje i inicijative sa turskim institucijama u Crnoj Gori.

U prethodnom periodu dogovoreni su koraci sa Ambasadorom Turske u Crnoj Gori u cilju unapređenja saradnje između zaštićenih područja i razmatranja mogućnosti osmišljavanja i implementacije zajedničkih projekata koji se tiču zaštite, unapređenja i promocije prirodnih vrednosti.

Koordinator Tike u Crnoj Gori Enver Resulogullari prezentujući aktivnosti Turske institucije izrazio je spremnost da se aktivno uključi u povezivanju nacionalnih parkova Crne Gore i relevantnih institucija u Turskoj, pre svega nacionalnih parkova.

Takođe, je bilo reči i o projektima Agencije TIKA u Crnoj Gori, kao i o mogućnostima da u narednom periodu i Nacionalni parkovi Crne Gore budu deo programa podrške, posebno u cilju zaštite i razvoja zaštićenih područja.

Isto tako, na sastanku su dogovorene naredne aktivnosti uključujući i potpisivanje sporazuma o saradnji između JPNPCG i Direktorata za zaštitu prirode i nacionalnih parkova Turske.

Milisav Pajević