Dogovorena analiza mulja na kopu „Tamnava-Zapadno polje“

Srbija

tamnava zapadno polje ispumpavanje

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje u kojem je rečeno da je prošle nedelje održan sastanak Stručno-operativnog tima Instituta „Jaroslav Černi“ i Zavoda za javno zdravlje Beograd na kojem je uspostavljen plan analize mulja. Takođe su pozicionirane tačke za uzimanje uzoraka mulja.

Navedeno je da se redovno vrši nadzor nad potopljenim šumskim gazdinstvom, kao i da akreditovana labaratorija „Prerada“ svakodnevno vrši monitoring vode u reci Kolubari. Takođe, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije redovno vrši monitoring kvaliteta vode koja se ispumpava iz kopa „Tamnava-Zapadno polje“, a rezultati su zadovoljavajući.

Istaknuto je i da nema žalbi, poziva ili prijava po bilo kom osnovu.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs