Završen treći Samit energetskih menadžera u Ubu

iii cedef samitNa trećem Samitu energetskih menadžera održanom 11.12.2013. u Ubu u organizaciji „CEDEF“-a, savetnik Aleksandar Puljević predstavio je Zakon o efikasnom korišćenju energije, profesor beogradskog Mašinskog fakulteta dr Aleksandar Jovović prezentovao je mogućnosti energetskog iskorišćenja (komunalnog) otpada; dok su kompanije prezentovale pametne gradove i efikasnu urbanu infrastrukturu – „Schneider Electric“, termoizolacione sisteme „Henkel Ceresit“, decentralizovano snabdevanje toplotnom energijom – „Veissmann“, GGE rešenja za energetsku efikasnost i savremene tehnologije za proizvodnju energije – „Gorenje Projekt“.

Centralnoevropski forum za razvoj „CEDEF” obeležio je 10 godina poslovanja i najavio predstojeće seminare za 2014. Pored javnih debata o upravljanju komunalnim i industrijskim otpadom, zbrinjavanju opasnog otpada, tehnologijama i opremi za upravljanje otpadom u prvim mesecima, planiran je i forum o biomasi u septembru, javni dijalog o OIE i daljinskom grejanju u oktobru, konferencija EE u zgradarstvu i novi četvrti Samit energetskih menadžera u decembru 2014. godine.

B.R.