Vebinari „Vladavina prava i zaštita životne sredine u Srbije – dometi norme i slabosti prakse“

Događaji

Foto-ilustracija: Pixabay

Fondacija Fridrih Ebert, u saradnji sa Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), od 14. do 24. jula, putem ZOOM platforme, organizuje vebinare na temu „Vladavina prava i zaštita životne sredine u Srbije – dometi norme i slabosti prakse“.

Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, poznatija kao Arhuska konvencija, ratifikovana je u Narodnoj skupštini 2009. godine. Šta je u Srbiji za prethodnih 10 godina ostvareno od ideala da „građani moraju imati dostupnost informacija, pravo na učestvovanje u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, da svaka osoba ima pravo da živi u životnoj sredini koja odgovara njenom zdravlju i blagostanju?“

Da li se Srbija približila standardima Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine ili je dalja nego što je bila na početku svog evropskog puta? Srbija danas spada među zemlje sa najzagađenijim vazduhom u Evropi, ona je bezbedno utočište za prljave tehnologije, zemlja u kojoj uništavanje prirodnih resursa predstavlja legitimnu privrednu aktivnost. I sve se to dešava uz saglasnost javnih vlasti i sve češće proteste građana i organizacija civilnog društva.

Kako da građani ostvare svoja prava na zdravu i očuvanu životnu sredinu u vreme zarobljenih institucija i opšteg posrtanja demokratije u Srbiji? Kako da građani ostvare svoje pravo na informacije o životnoj sredini i na koji način organizacije građanskog društva mogu da zaštite javni interes i pozovu javne vlasti na odgovornost zbog kršenja propisa?

Ovo su samo neka od pitanja na koja će, u okviru vebinara, pokušati da daju odgovor stručnjaci, profesionalci i aktivisti.

Program je dostupan OVDE.

Svi zainteresovani treba da se registruju putem ovog linka najkasnije do 13. jula 2020. godine nakon čega ćete dobiti link za učešće na vebinarima.

Izvor: Fondacija Fridrih Ebert