Trening za konsultante u oblasti energetske efikasnosti

Događaji

privredna komora srbije

U periodu od 17. do 21. novembra 2014. godine u Privrednoj Komori Srbije održaće se Trening za konsultante u oblasti energetske efikasnosti.

Trening je namenjen lokalnim poslovnim konsultantima koji žele da prošire svoja iskustva. Biće predstavljene nove tehnologije i metodologije iz ove oblasti, kao i ključne marketinške informacije za promovisanje usluga energetske efikasnosti u malim i srednjim preduzećima.

Ciljevi obuke su da se konsultanti upoznaju sa najnovijim tehnologijama iz ove oblasti, da poboljšaju svoje veštine u skladu sa međunarodnim standardima, da primenjuju efektivno merenje i praćenje sa posebnim osvrtom na reviziju, kao i jačanje lokalnog regulatornog okvira u ovoj oblasti.

Obuka će se održati u grupama od po 25 i to na engleskom jeziku, a svi polaznici će dobiti sertifikate. Predavači će biti konsultanti kompanije „LDK Consultants Engineers and Planners“ iz Grčke.

Trening organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Centrom za edukaciju Privredne komore Srbije.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs