Svetski dan turizma

Događaji

Svakog 27. septembra obeležava se Svetski dan turizma. Praznik je ustanovljen 1980. godine, a datum je simbolično izabran kao podsetnik na 27. septembar 1970. godine kada su usvojeni statuti Svetske turističke organizacije koji se smatraju za prekretnicu u ovom sektoru.

Foto-ilustracija: Pixabay

Cilj Svetskog dana turizma jeste da podigne svest globalne zajednice o društvenim, kulturološkim, političkim i ekonomskim vrednostima turizma i o doprinosu koji on može da pruži dostizanju ciljeva održivog razvoja. Ove godine fokus dana biće usmeren na temu „Turizam i poslovi: bolja budućnost za sve“.

Turistički sektor je širom sveta jedan od vodećih izvora zaposlenja, pokretač lokalnih i nacionalnih ekonomija i katalizator za jednakost i uključenost različitih društvenih grupa.

Svetska turistička organizacija ne zanemaruje ni potrebu da se turizam menja u pravcu višeg nivoa održivosti i da uhvati korak sa sveprožimajućom digitalizacijom pa je Svetski dan turizma 2017. godine uobličen oko teme održivog turizma, a 2018. godine oko teme digitalne transformacije.