Svetski dan meteorologije

Događaji

Foto: Wikipedia/Goldfinger

Svetski dan meteorologije, nauke koja spada u grupu geofizičkih nauka i  proučava promene vremenskih uslova oko nas, obeležava se 23. marta, u znak sećenja na ovaj datum 1950. godine kada je osnovana Svetska meteorološka organizacija (WMO), odnosno međuvladina organizacija i specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, sa 185 članica.

Godine 1847. osnovan je osnovan Savezni hidrometeorološki zavod (SHMZ) u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, a 1888. osnovana je prva državna meteorološka služba u Srbiji, nakon što je doneta Uredba o osnivanju jedinstvene mreže meteoroloških stanica u Kraljevini Srbiji.

Nakon što je SHMZ prestao sa radom 2003. godine, Republički hidrometeorološki zavod Srbije preuzeo je njegove obaveze.

Povodom obeležavanja ovog dana, zbog sve izraženije brige zbog klimatskih promena, ulaže se u unapređenje nacionalnih hidrometeoroloških službi za praćenje i prognoziranje klime i uticaja promena na zdravlje ljudi, prirodne resurse i privredu.

Jelena Cvetić