Svetski dan energetske efikasnosti

Događaji

Svetski dan energetske efikasnosti obeležava se svakog 5. marta u svetu.

Ovaj ekološki datum obeležava se u čast prvog sastanka svetskih eksperata održanog 1998. godine u Austriji, kako bi se razgovaralo o energetskoj krizi i njenim mogućim rešenjima.

Energetska efikasnost podrazumeva smanjenje gubitka energije bez narušavanja komfora, standarda života ili ekonomske aktivnosti. Srbija troši dvostruko više energije od svetskog proseka, a čak šest puta više od nekih zemalja Evrope.

izvor: mc.kcbor.net

foto: gradjevinarstvo.rs