Prezentacija projekta SMART-SPACES

Događaji

iks blog.poslovnisoftver.net

Regionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera mašinstva, matičnih sekcija projektanata i izvođača radova Regionalnog centra Beograd organizuju u ponedeljak 29. decembra 2014. godine prezentaciju „Mogućnosti uštede električne, toplotne energije i vode u poslovnim zgradama primenom modernih tehnologija – rezultati višegodišnjeg pilot projekta SMART-SPACES“.

Prezentacija će se održati u prostorijama Inženjerske komore Srbije sa početkom u 13 časova, a predavanje će održati diplomirani mašinski inženjer dr Radmilo Savić. Cilj ove prezentacije je informisanje radne grupe o realnim problemima kada je reč o pilot projektu uštede energije u evropskim javnim zgradama.

Inače, implementacije ovog projekta trajala je tri godine, a finansiran je od strane Evropske komisije.

Sandra Jovićević

foto: blog.poslovnisoftver.net