Predavanje o nuklearnoj energetici – nepotrebni rizik ili nužnost?

Događaji

U periodu posle nuklearne havarije na elektrani Fukušima u Japanu 2011. godine, mnoge zemlje su redefinisale svoj prilaz daljem razvoju nuklearne energetike, ukazujući na sigurnosne rizike, probleme sa negativnim stavom javnosti, sa još uvek nerešenim pitanjem odlaganja istrošenog nuklearnog goriva, sa drastičnom povećanjem cene izgradnje, i sa mogućim uticajem na neželjeno korišćenje nuklearne tehnologije u ratne svrhe.

Photo-illustration: Pixabay

S druge strane, svet se suočava sa velikim izazovima u nastojanjima da istovremeno očuva životnu sredinu, spreči neželjene klimatske promene i obezbedi dovoljno energenata, imajući u vidu da skoro trećina stanovništa nema pristup električnoj energiji, i da nerazvijene zemlje kao i zemlje u razvoju uglavnom koriste fosilna goriva kao glavne energente.

Idealni energetski izvori ne postoje, te svaki energetski izvor mora da bude detaljno analiziran u pogledu na rizike po stanovništvo i okolinu, u pogledu na efikasnost, proizvodnu cenu, štetne emisije i količinu proizvedenog štetnog otpada.

O svemu ovome će 26. novembra od 11 časova govoriti prof. dr Jasmina Vujić s Kalifornijskog univerziteta u Berkliju (Sjedinjene Američke Države) u Svečanoj sali SANU u Beogradu (Knez Mihailova 35/II).

U predavanju „Nuklearna energetika – nepotrebni rizici ili nužnost za čovečanstvo u 21. veku?“ biće prikazan kratak pregled trenutne situacije u svetu u pogledu na nuklearnu energetiku. Biće analizirani primeri zemalja koje su odlučile da smanje udeo nuklearne energetike, kao i primeri zemalja koje su, nasuprot, odlučile da povećaju udeo nuklearne energetike u budućnosti. Posebna pažnja će biti posvećena reaktorima male snage i plovećim nuklearnim elektranama.

Na kraju će situacija u Srbiji u pogledu na nuklearnu energetiku biti ukratko analizirana, i potreba da se nastavi sa školovanjem kadrova u ovoj oblasti, kao i da se široj javnost predoče relevantni i tačni podaci vezani za ovu oblast, će biti posebno naglašena.

Izvor: SANU