Posađeno 500 sadnica crnog bora i 125 sadnica smrče u Jablanici

Događaji

Foto-ilustracija: Unsplash (Crema Joe)

U akciji pošumljavanja koja se sprovodila na dve lokacije u opšini Jablanica (Bosna i Hercegovina) učestvovali su učenici i članovi ekološke sekcije srednje škole „Jablanica“ i članovi Udruženja građana “Zlatno putovanje“ Jablanica.

U ovoj akciji opšina Jablanica osigurala je 500 sadnica crnog bora, dok je UNDP BiH osigurao 125 sadnica smrče.

Cilj inicijative je bio da se u centralnom i širem području opšine izvrši sadnja novih sadnica u sklopu Međunarodnog dana smanjenja rizika od prirodnih katastrofa koji se obeležava 13. loktobra 2020. godine.

Obeležavanje ovog dana usmereno je ka podršci građana i vlade i njihovom učešću u sprečavanju prirodnih nepogoda.

Podržavaju se akcije koje podrazumevaju smanjenje rizika, što uključuje prevenciju, pripremu, kao i ublažavanje potencijalnih ili postojećih nepogoda.

U to ime svake godine se širom sveta organizuju različite inicijative koje služe konkretnoj realizaciji zaštite.

Opštine u Srbiji uglavnom imaju u planu volonterski organizovane akcije, a u okviru programa održavaju se brojne radionice, u kojima učestvuje i omladina.

Najveća opasnost u Srbiji preti od poplava, ali i od zemljotresaklizišta, velikih mrazevaoluja i grada, kao i požara i suše.

Događaj je edukativnog karaktera, što je posebno značajno kad je reč o prirodnim katastrofama i njihovoj nepredvidivosti. Nije dovoljna sama usmerenost na sanaciju mogućnosti prirodne nepogode, već je potrebno biti spreman za adekvatnu reakciju ukoliko do nje ipak dođe.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini pokrenuo je inicijativu kojom je želeo da ukaže na važnost očuvanja okoline i potrebu angažmana šire zajednice kako bi se ublažili uticaji klimatskih promena, u kojoj je opšina Jablanica partner u okviru UNDP BiH “Inicijative za zeleniju i održivu budućnost” (Go Green Pledge).

Energetski portal