Podizanje kapaciteta Šumadije i Pomoravlјa za primenu Evropske Konvencije o predelu

Događaji

Foto: pzzp.rs

U petak 15. septembra 2017. godine u Novom Sadu održaće se javna prezentacija projekta Podizanje kapaciteta Šumadije i Pomoravlјa za primenu Evropske Konvencije o predelu.

Ovaj pilot projekat je primer dobre prakse za kontinuitet procesa, kroz interaktivnu diskusiju kojom će se doći do predloga projekta: Identifikacije tipova predela za područje dela teritorije AP Vojvodine (Srema).

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: pzzp.rs