Okrugli sto o upravljanju komunalnim i industrijskim otpadom u Srbiji

Događaji

17. decembra u Beogradu u organizaciji Centralnoevropskog foruma za razvoj (CEDEF) i Privredne komore Srbije (PKS) održava se okrugli sto pod nazivom „Upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Srbiji“.

Značaj sistematskog upravljanja komunalnim otpadom je u sprovođenju propisanih mera u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, čime se značajno smanjuje zagađenje životne sredine ili rizik zagađenja svodi na prihvatljiv nivo po okolinu i zdravlje ljudi.

Slično je i sa industrijskim otpadom koji podrazumeva sve vrste otpadnog materijala i nusproizvoda koji nastaju tokom određenih tehnoloških procesa i po svojim osobinama može biti neopasan ili opasan; a upravo velika industrijska postrojenja su najznačajniji generatori opasnog otpada dok najveći negativan uticaj na okolinu kod nas ostvaruje energetika i farmaceutska industrija.

Procenjuje se da će se u 2014. godini proizvoditi 150,000 tona opasnog industrijskog otpada, a do 2019. čak 200,000 tona što je zabrinjavajuće i obavezujuće da se preduzmu konkretni koraci u upravljanju otpadom.