Održivo upravljanje prirodnim resursima – prateći događaj

Događaji

INTERREG MED horizontalni projekat PANACeA će održati prateći događaj 16. oktobra 2017. godine na predstojećoj 41. sednici Generalne Komisije za ribarstvo za Mediteran (GFCM) koja će se održati u Hotelu Splendid, Budva, Crna Gora od 16. do 20. oktobra 2017. pod pokroviteljstvom Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i GFCM-a.

Događaj je organizovan uz stratešku podršku Instituta za biologiju mora, Kotor, Crna Gora i diskutovaće se na temu upravljanja prirodnim resursima (riblji fond) na održiv način – efekti i saradnja sa ribarima/ribarskim društvima u cilju boljeg upravljanja morskim biodiverzitetom. Saradnja nauke, upravljača, kao i lokalnih aktera će biti deo diskusije događaja, koji će takođe inicirati debatu o uključivanju ribara/udruženja u upravljanje/zaštitu i održivo korišćenje prirodnih resursa u sadašnjim i/ili budućim MPA.

Nacrt Agende za PANACeA pratećeg događaja možete pogledati na sledećem linku.

izvor: ozon.org.me