Međunarodni MITECO forum

Događaji

miteco

Kompanija „Miteco“ iz Kneževca organizuje 27. novembra u Beogradu u hotelu „Crown Plaza“ četvrti Međunarodni MITECO forum. Ovaj forum organizuje se svake treće godine, a bavi se zaštitom životne sredine u upravljanjem otpadom.

U okviru foruma biće održana dva panela i stručna prezentacija. Prvi panel biće posvećen klimatskim promenama i upravljanju otpadom, a moderator će biti prof. dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Na ovom panelu će između ostalog govoriti i predstavnici ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Privredne komore Srbije. Drugi panel posvećen je industrijalizaciji, odnosno cirkularnoj ekonomiji, a neke od tema će biti i (ne)održivo korišćenje prirodnih resursa i uticaj na životnu sredinu i razvoj, kao i primeri uspešne re-industrijalizacije.

Nakon završetka panela biće održane stručne prezentacije o upravljanju opasnim i istorijskim otpadom, o održivoj i urbanoj sredini grada Beča itd.

Inače, ove godine će slogan foruma biti „Budućnost vas pita“ jer je neophodno da se promišljeno koriste postojeći potencijali kako bi se životna sredina sačuvala za buduće generacije.

Sandra Jovićević

foto: miteco.rs