Međunarodni dan smanjenja rizika od prirodnih katastrofa

Događaji

Foto-ilustracija: Unsplash (Sunyu Kim)

Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija 2009. godine je proglasila 13. oktobar kao Međunarodni dan smanjenja rizika od prirodnih katastrofa.

Obeležavanje ovog dana usmereno je ka podršci građana i vlade i njihovom učešću u sprečavanju prirodnih nepogoda. Podržavaju se akcije koje podrazumevaju smanjenje rizika, što uključuje prevenciju, pripremu, kao i ublažavanje potencijalnih ili postojećih nepogoda.

U to ime svake godine se širom sveta organizuju različite inicijative koje služe konkretnoj realizaciji zaštite.

Opštine u Srbiji uglavnom imaju u planu volonterski organizovane akcije, a u okviru programa održavaju se brojne radionice, u kojima učestvuje i omladina.

Najveća opasnost u Srbiji preti od poplava, ali i od zemljotresa, klizišta, velikih mrazeva, oluja i grada, kao i požara i suše.

Događaj je edukativnog karaktera, što je posebno značajno kad je reč o prirodnim katastrofama i njihovoj nepredvidivosti. Nije dovoljna sama usmerenost na sanaciju mogućnosti prirodne nepogode, već je potrebno biti spreman za adekvatnu reakciju ukoliko do nje ipak dođe.

Jelena Cvetić