Međunarodna konferencija „Balkanske strujne veze“

Događaji

balkan magazin

Redakcija Balkan Magazina organizuje 27. novembra 2014. godine međunarodnu konferenciju „Balkanske strujne veze“ u beogradskom hotelu „Zira“.

Na ovoj konferenciji govoriće se između ostalog i o liberalizaciji tržišta električne energije, berzi električne energije u Republici Srbiji, značaju Transbalkanskog koridora. Posebna pažnja biće posvećena i pitanju da li je ugrožena energetska bezbednost balkanskih zemalja bez novih kapaciteta za proizvodnju električne energije.

U uvodnom izlaganju biće predstavljene strategije i planirane aktivnosti u vezi energetike, a zatim sledi diskusija o prezentacijma.

Potvrđeno je učešće ministra rudarstva i energetike gospodina Aleksandra Antića, šefa Odeljenja za elektroenergetiku Sekretarijata energetske zajednice Jugoistočne Evrope gospodina Simona Uzunova, generalnog direktora JP „Elektroprivrede Srbije“ gospodina Aleksandra Obradovića, člana Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije gospođe Ljiljane Hadžibabić, direktora „TE-KO Kostolac“ gospodina Dragana Jovanovića, kao i direktora „EPS Snabdevanja“ gospodina Željka Markovića.

Konferenciji će prisustvovati i predstavnici privrede, berzi, predstavnici institucija i energetskih kompanija iz zemlje i regiona, trgovci električnom energijom.

Sandra Jovićević

foto: balkanmagazin.net