Konferencija o savremenim tehnologijama i načinima finansiranja energetski efikasnih objekata u Beogradu

Događaji

Konferencija „Održiva gradnja: Savremene tehnologije i načini finansiranja energetski efikasnih objekata“ planirana je da se održi 15. novembra ove godine u Beogradu, u organizaciji CEDEF-a, pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa inžinjerskom komorom Srbije i Republičkom agencijom za stanovanje.

Cilj konferencije je da prikaže i stavi u fokus tehnološka rešenja, način finansiranja energetski efikasnih objekata, ukaže na ekonomske efekte, primene standarda održive gradnje i predoči rezultate primene sertifikacije i izdavanja energetskih pasoša.