Konferencija o dobrom upravljanju javnim resursima

Događaji

U Zagrebu će od 30. do 31. oktobra 2017. godine biti održana konferencija o dobrom upravljanju javnim resursima.

Cilj konferencije je predstaviti nedavna istraživanja o različitim upravljačkim praksama u Hrvatskoj i podstaknuti raspravu o potencijalima za njihovo unapređenje sa naglaskom na modele participativnog upravljanja.

Biće predstavljeno istraživanje o upravljanju komunalnim uslugama upravljanja optadom i vodnim uslugama u četiri hrvatska grada. Istraživanje je za potrebe Zelene akcije sproveo Institut za političku ekologiju. Sa istraživanjem će biti predstavljene i preporuke za poboljšanje postojećeg stanja. Takođe, biće predstavljena i istraživanja koja su rezultat rada drugih istraživačkih organizacija u Hrvatskoj, istraživanja vezana za zauzimanje lokalnih resursa od strane politike na primeru odabranih hrvatskih gradova, analiza javnih nabavki u Holdingu koji pruža javne komunalne usluge u Zagrebu i analizu upravljanja u hrvatskom elektroprivrednom preduzeću.

izvor: zelena-akcija.hr