Evropska nedelja održive energije 2015.

Događaji

eu sustainable energy innovationcircle.netDogađaj „Evropska nedelja održive energije 2015“ održaće se od 15. do 19. juna 2015. godine. Ovakav događaj je prvi put organizovan na inicijativu Evropske komisije 2006. godine. Danas njime koordinira Izvršna Agencija za mala i srednja preduzeća (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME), u bliskoj saradnji sa Direktoratom Evropske komisije za energiju.

U sklopu „Evropske nedelje održive energije“, organizuje se niz „Dana energije“. „Dan energije“ se definiše kao neprofitni događaj, aktivnost, projekat ili izložba radova kojima se promoviše sigurna, čista i efikasna energija. Različiti tipovi događaja mogu biti registrovani i održani tokom celog meseca juna.

„Evropska nedelja održive energije“ prikazuje aktivnosti posvećene energetskoj efikasnosti i rešenjima iz obnovljivih izvora energije. Zamišljena je tako da se promovišu najbolje prakse, inspirišu nove ideje i grade savezi kojima će se ostvariti evropski ciljevi u pogledu energije i klime.

Jedan od ciljeva je da se formira šira slika o mnogobrojnim pojedinačnim naporima da se motiviše promena putem različitih dešavanja. Iz godine u godinu, od 2006. godine, dodeljuju se nagrade kojima se ističu izvrsni projekti održive energije koji se sprovode širom Evrope. Za ovo, deveto izdanje, nagrade će se dodeljivati u tri kategorije: obnovljiva energija, energetska efikasnost i gradovi, zajednice i regioni.

Mogu učestvovati privatne kompanije, organi javne uprave, agencije za energetiku, nevladine organizacije, zadruge, privredne komore, udruženja potrošača i industrijska udruženja, mediji, akademske institucije, istraživački i tehnološki centri, kao i projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova. Rok za prijavu je 28. februar 2015. godine.

foto: innovationcircle.net