Biomasa – potencijal za rast

Događaji

Photo-illustration: Pixabay

Skupština AP Vojvodine zajedno sa Skupštinom evropskih regija  i Nacionalnom Asocijacijom za biomasu (SERBIO), organizuje međunarodnu konferenciju „Biomasa – potencijal za rast“, 16. i 17. novembra 2017. godine u Novom Sadu.

Jedan od osnovnih ciljeva konferencije je upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okvirima, umrežavanje domaćih i međunarodnih organizacija i kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Kako bi se dodatno podstakao razvoj sektora proizvodnje i korišćenja biomase u Srbiji i regionu, biće predstavljene analize poslovnog okruženja, primeri dobre prakse stranih kompanija i međunarodnih institucija.

Konferencija će se održati u Velikoj Sali zgrade Skupštine AP Vojvodine 16. novembra od 10.00 do 16.00 časova. Studijska poseta, 17. novembar obuhvatiće posetu  toplani na biomasu u Sremskoj Mitrovici, posetu organskoj farmi junadi sa izgrađenim biogasnim postrojenjem  u Čurugu i posetu Institutu za nizijsko šumarstvo – eksperimentalno područje Kać.

Za više informacija, kliknite OVDE.