Akademija cirkularne ekonomije

Događaji

Privredna komora Srbije (PKS) pozvala je predstavnike malih i srednjih preduzeća da se prijave za Akademiju cirkularne ekonomije (ACE), koja počinje 4. oktobra i trajaće do kraja novembra 2019. Poziv je otvoren do 29. septembra.

Foto-ilustracija: Pixabay

Akademija je namenjena privrednicima iz proizvodno orijentisanih kompanija, a fokus je na tekstilnoj i modnoj, auto industriji, poljoprivredno-prehrambenoj, drvnoj i industriji nameštaja.

ACE organizuje PKS – Centar za cirkularnu ekonomiju, u saradnji sa kompanijom CirEkon i Poslovnom akademijom PKS, uz podršku EIT-Climate-KIC, najveće evropske inicijative za borbu protiv klimatskih promena kroz tehnologiju i inovacije.

Oko 30 polaznika imaće priliku da savladaju mogućnosti, alate i metode uvođenja i primene cirkularne ekonomije u svojim kompanijama, kao i da analiziraju i ocene efektivnost procesa rada i upotrebe materijala. Nastava je koncipirana po modelu aktivnih i praktičnih radionica, sa fokusom na novim principima poslovanja i predavanja – „lanac kreiranja vrednosti“ i „životni ciklus proizvoda“ – kojima se u multidisciplinarnom okruženju polaznicima približavaju načini na koje mogu inovirati svoju proizvodnju, proizvode i način na koji predstavljaju svoju ponudu na tržištu.

Polaznici ACE upoznaće se i sa aktuelnim trendovima i pripremiti za nastupajuće promene koje se očekuju u internacionalnim poslovnim sistemima u vidu novih standarda, regulativa, zakona, tržišnih zahteva i tehnologija.

Program obuhvata 8 modula:

  • Uvod u cirkularnu ekonomiju
  • Sistemske inovacije i tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji
  • Sistemske analize životnog ciklusa proizvoda (LCA, MFA analize)
  • Standardi za cirkularnu ekonomiju
  • Ekodizajn i dizajn za cirkularnost
  • Svetski pogled na promene – regulative, politike i inicijative
  • Planiranje za sistemske inovacije – Bekkesting
  • Zatvoreni lanci nabavke i cirkularni poslovni modeli

Cirkularna ekonomija, po oceni stručnjaka, predstavlja alat koji doprinosi unapređenju konkurentnosti, rastu BDP-a i otvaranju zelenih radnih mesta, a kompaniji koja se odluči da napravi kompletan zaokret ka profitabilnijem i zdravijem poslovanju, donosi mnoge benefite, poput manjih izdataka za takse, većeg profita, nižih troškova za sirovine, vodu i energiju, obavezujući na brigu o sredini i kupcima.

Edukacija i savladavanje alata na ovom polju jesu i deo procesa prilagođavanja regulativi Evropske unije, energetskoj i ekološkoj tranziciji.

Proizvodi će morati da imaju svoj „ekološki pasoš“, kao i određeni propisani minimum recikliranih ili reciklabilnih sirovina, dok će za električne i elektronske uređaje biti neophodna deklaracija o predviđenom roku operativnosti.

Osim sektora u fokusu, poziv PKS za učešće u ACE otvoren je i za predstavnike kompanija i u drugim oblastima privrede koji se u poslovanju rukovode principima cirkularne ekonomije.

Više informacija o programu i trenerima možete pronaći na sledećem linku https://pks.rs/udruzenje/sluzba-za-cirkularnu-ekonomiju.

Prijavu učešća je moguće izvršiti na sledećem linku https://pks.rs/strana/sekcija/kalendar-seminara.