Dodeljene nagrade u okviru akcije ”Sakupi i uštedi – vredi”

Foto: pancevo.rs

Juna ove godine, okončan je i 4. ciklus akcije ”Sakupi i uštedi – vredi”, koju u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Pančeva i okolnih naseljenih mesta sprovode JKP ”Higijena” i Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva, uz podršku JKP ”Zelenilo”. Pobednici su bili učenici Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” iz Kačareva.

Prošle nedelje, najvrednije đake je nagradilo i JKP “Zelenilo” – sadnicama za školsko dvorište.

Akcija prikupljanja ambalažnog otpada započeta je pre četiri godine pod imenom ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi”, a na inicijativu Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva i JKP Higijene, a uz podršku JKP ”Zelenilo”. Uz pravilnu selekciju, vrši se prikupljanje reciklabilnog otpada u svim osnovim i srednjim školama u Pančevu i naseljenim mestima. Benefiti ove akcije su višestruki: edukacija i sticanje korisnih navika, primarno kod učeničke populacije, a sekundarno i kod članova njihovih porodica, kao i štednja prirodnih resursa zahvaljujući reciklaži.

Prvi krug ove akcije je realizovan školske 2014/2015. godine. Učestvovali su učenici i nastavnici iz 26 osnovnih i srednjih škola. Sakupljeno je ukupno 19 tona reciklabilnog materijala, odnosno ambalažnog otpada.

Drugi krug akcije ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi” je realizovan tokom školske 2015/2016 godine. Učestvovale su 23 škole, a sakupljeno je ukupno 18 tona. Pobedili su ponovo kačarevački osnovci koji su uz pomoć nastavnika, roditelja, rođaka, komšija i suseljana, sakupili više od svih ostalih škola zajedno, odnosno: 11.341,40 kilograma.

Treći ciklus akcije ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi”, koji je realizovan tokom školske 2016/2017. godine, okončan je juna meseca ove godine. Pobednike, po treći put OŠ “Žarko Zrenjanin” iz Kačareva, je jednodnevnom ekskurzijom i belim tablama nagradio Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Prošle nedelje najvrednije učenike u akciji “Sakupi i uštedi – vredi” obradovalo je i JKP Zelenilo sa “zelenim poklonom” – sadnicama za školsko dvorište.

Tokom ove nedelje, BiS Reciklažni centar iz Omoljice će, u skladu sa svojim društveno odgovornim poslovanjem, sa po dve lopte za košarku nagraditi tri prvoplasirane škole trećeg ciklusa ove akcije: OŠ “Žarko Zrenjanin” iz Kačareva, OŠ “Moša Pijade” iz Ivanova i OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” iz Starčeva.

Četvrti ciklus akcije je u toku, a prikupljanju ambalažnog otpada u korist određene škole, mogu se pridružiti i pravna i fizička lica. O terminu preuzimanja sakupljenog reciklabilnog otpada (pet ambalaža, staklena ambalaža, papir i limenke) zainteresovani se svakodnevno mogu dogovoriti sa dežurnim operaterima Reciklažnog centra u Pančevu.

izvor: pancevo.rs

Sandra Jovićević