Dodeljena prva nagrada u okviru konkursa „Otpad odvoj i nagradu osvoj“

Region | Upravljanje otpadom

Foto: fzoeu.hr

Učenicima požeške Poljoprivredno-prehrambene škole iz Hrvatske uručena je nagrada za osvojeno prvo mesto u kategoriji srednjih škola na konkursu Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost pod nazivom „Otpad odvoj i nagradu osvoj“.

Prvu nagradu su učenici osvojili projektom „Kad se male ruke slože“, u okviru kojeg su zajednički na školskim radionicama odbačenim materijalima dali novi sjaj i novu namenu i time pokazali mogućnosti koje nudi ponovna upotreba. Učenici su nagrađeni izletom u Nacionalni park Plitvička jezera, a uručene su im i platnene kese za odvajanje otpada kako bi nastavili sa ekološkim ponašanjem.

Eko konkurs „Otpad odvoj i nagradu osvoj“ objavljen je u maju ove godine u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i energetike, a sa ciljem edukacije dece i mladih o važnosti očuvanja prirode, recikliranja i pravilnog postupanja sa otpadom.

izvor: fzoeu.hr

Sandra Jovićević